e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Výběrové řízení na absolventské stáže programu Erasmus+
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 07.05.18

Dneškem se vyhlašuje výběrové řízení na absolventské stáže programu Erasmus+ pro studenty-budoucí absolventy magisterského programu v ak. roce 2017/18.
Výběrové řízení je určené pro studenty Fakulty architektury VUT v Brně, řádně zapsané v druhém ročníku navazujícího magisterského studijního programu, kteří budou v květnu 2018 obhajovat závěrečné práce a kteří nebudou v akademickém roce 2018/19 pokračovat ve studiu v jiném studijním programu na vysoké škole v ČR ani v zahraničí.
V rámci výběrového řízení budou k realizaci absolventské pracovní stáže programu Erasmus+ vybráni dva studenti-budoucí absolventi MSP.

Více informací včetně příloh a všech formulářů najdete na intranetu FA VUT.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: