e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Rozhledna na Židenickém kopci - vítězství v soutěži
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.04.18

Studentce třetího ročníku FA VUT Barboře Hončekové se podařilo zvítězit v soutěži na rozhlednu na Židenickém kopci, přičemž s realizací jejího návrhu by se mělo začít již v příštím roce.
Soutěžní porota se shodla na návrhu Barbory Hrončekové, jejíž věž je velice výrazná svou jednoduchou siluetou a použitým konstrukčním i materiálovým řešením. Vnější plášť různé hustoty perforace působí v krajině ikonicky a vytváří výrazný referenční bod, přestože se jedná o subtilní konstrukci. Pentagonální půdorysný tvar rozhledny je výhodný ze statického i dynamického hlediska. Schodiště je vhodně umístěno v centrální části. Porota oceňuje důmyslnost autorů, s níž rozšiřují tvar objektu při vstupu a výhledu, což funguje jak z estetického, tak z provozního hlediska. Kladně je hodnoceno rozčlenění konstrukce na montážní sekce, což usnadňuje výrobu, transport i montáž. Jedná se o návrh komplexně propracovaný z hlediska architektonického, krajinářského i konstrukčního.

Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: