e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Patrik Líbal : Antické inspirace LeC
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 24.04.18

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 15:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně uskuteční přednáška historika architektury Patrika Líbala, která se zaměří na Le Corbusierovu znalost a celkový pohled na antickou architekturu, a především jak se tato zkušenost zobrazila v jeho praktickém i teoretickém díle.

Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. (*1969) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Klasická archeologie (1989-95), a následně interní postgraduální studium tamtéž se zaměřením na antické tradice v architektuře (2002). Pedagogicky působí na Ústavu pro klasickou archeologii. Věnuje se recepci antiky v novověkém stavitelství, moderní architektuře a z hlediska typologie se zaměřuje hlavně na sakrální a vilové stavby. Věnuje se též památkové péči, je členem Českého národního komitetu ICOMOS.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: