e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Exkurze ateliéru Kristek-Sedlák do Vídně
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 24.04.18

V pondělí 16. dubna 2018 se v rámci zadání bakalářských prací Archiv+ uskutečnila exkurze ateliéru Kristek-Sedlák do Vídně.
Studenti ateliéru Kristek-Sedlák v tomto semestru zpracovávají zadání na téma centrum architektury – instituce s výzkumnou i výstavní náplní spojené s archivem. Návštěva AzW (Architekturzentrum Wien) je druhou z plánovaných exkurzí v tomto semestru. Již se uskutečnila exkurze do Budapešti a maďarského centra architektury KÉK (Contemporary Architecture Centre). Návštěva center architektury byla vždy doprovázena přednáškou zainteresovaného odborníka, který účastníkům představil poslání, význam, fungování i provoz centra. Smyslem bylo zmapovat různé přístupy k institucionálnímu zacházení se současnou architekturou na příkladu nejbližších center architektury. Průvodkyní po rakouském AzW byla jeho šéfkurátorka Katharina Ritter.
Jan KristekKomentovaná prohlídka AzW
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: