e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Karel Maier : Přístupy k plánování v Evropě
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.04.18

Dovolujeme si Vás v rámci cyklu přednášek z územního plánování pozvat ve čtvrtek 12. dubna 2018 ve 13:00 hodin do místnosti A118 na dvojpřednášku profesora Karla Maiera na téma

- Přístupy k plánování v Evropě versus české plánování
- Vývoj plánování Prahy - vize, strategie a realita


Prof. Maier, vedoucí katedry prostorového plánování ČVUT v Praze, patří k nejvýznamnějším teoretikům urbanismu. Možná, že znáte jeho knihy Urbanistická čítanka I a II, Ekonomika územního rozvoje, Udržitelný rozvoj území. Přednášku pořádá doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. z Ústavu urbanismu FA VUT.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: