e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Odměna v 23. ročníku studentské soutěže Xella
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 04.04.18

Ve 23. ročníku studentské architektonické soutěže Xella pro akademický rok 2017/2018 získaly dvě studentky Jarmila Fučíková, Hana Slouková odměnu za projekt Downtown Kerling – Banská Štiavnica. Vedoucí práce práce  doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. z Ústavu urbanismu na FA VUT v Brně.

Prevládli realistické práce
Zložitosť zadania viedla študentov v súťažných návrhoch najmä k určitej snahe po funkčnom, otvorenom riešení a kreativita bola vo väčšine prípadov skôr disciplinovaná. „Oceňujem množstvo aj kvalitu návrhov, ktoré sme mali možnosť posúdiť. Najmä potom vysokú mieru ich profesionality a realistickosti,“ pochválila kvalitu prác Ing. arch. Eva Eichlerová, predsedníčka poroty.
„Študentské návrhy sú prínosné aj pre nás. Sú námetom pre budúcu koncepciu a ponúkajú nám rôzne pohľady na túto lokalitu. Sú pre nás nápoveďou i pre ďalšie smerovanie regulatívov mesta,“ uviedol k výsledkom súťaže hlavný architekt Banskej Štiavnice Jakub Malicherčík.
 
V 23. ročníku súťaže rozhodovala porota v zložení: Eva Eichlerová (CZ), Ivan Kubík (SK), Ľubomír Králik (SK), Jakub Melicherčík (SK-Banská Štiavnica), Peter Moravčík (SK),  Imrich Pleidel (SK), Peter Richtárik (SK), Ján Stempel (CZ). Tajomníci súťaže: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (SK), zároveň odborný garant súťaže a autor zadania, Ing. arch. Aleš Vaněk, M. Eng. (CZ)


Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: