e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Marie Gelová a Klára Stachová : Le Corbusierova krajina
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 29.03.18

Ve středu 4. dubna 2018 od 17:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška krajinných architektek Marie Gelové a Kláry Stachové, které se budou zabývat aspekty Le Corbusierovy krajiny.

SLUNCE – PROSTOR – STROMY
‘TŘI PODSTATNÉ RADOSTI‘


Rozhovor o práci s krajinou v pojetí Le Corbusiera versus krajinářského architekta.
Měřítko urbanismu versus měřítko zahrady.
Vegetace jako hmota versus živý organismus.
Minulost versus současnost.

Marie Gelová (*1986) studovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Moravě. Od doby studií působí převážně v Praze a Brně. Spolupracuje s dalšími krajinářskými architekty a architektonickými studii. Zabývá se krajinou, včetně městského prostředí v různých měřítkách a formách.
Klára Stachová (*1987) studovala krajinářskou architekturu na zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici, prošla praxí v ateliérech v Praze a Brně. Nyní působí ve vlastním ateliéru KRAJINKA a kromě samotného navrhování se dlouhodobě věnuje publikační a osvětové činnosti s důrazem na přibližování současné české i světové krajinářské architektury českému publiku. Od roku 2012 spolupracuje s Galerií Jaroslava Fragnera, je jedním z autorů výstavy CzechScape a Landscape Festivalu.


Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: