e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Urbanismus II - Stavba měst - výstava v Galerii MINI
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.03.18

Výstava urbanistických modelů 2018
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.  a Ing. arch. Norbert Obršál

Předmět „urbanismus II - stavba měst“ je prvním praktickým setkáním studentů druhého ročníku bakalářského studijního programu s urbanismem. Seznamuje studenty architektury s problematikou urbanismu v podrobném měřítku, zabývá se pojetím urbanistických celku a jejich dílcích prvku, vzájemným vztahem jednotlivých domu i „životem mezi budovami“. Důraz je kladen na koncepční principy jednotlivých prostorových, funkčních a provozních vazeb, na pochopení a procvičení základních urbanistických a typologických vztahu. Ve cvičeních si studenti osvojují základy urbanistického navrhování a jsou připravováni pro urbanistický ateliér třetího ročníku - město a místo.
Na výstave jsou prezentovány dva dílčí úkoly zpracovávané ve cvičeních v posledních letech: 1. analýza urbanistického souboru - zobrazení vybrané urbanistické situace v měřítku 1:1000 na podkladu leteckého snímku https://maps.google.cz/.

Urbanistické situace:

Baršová Monika, Bartoš Roman, Behro Daniel, Belopotocký Maroš, Briestenska Monika, Bureš Jan, Červenková Anna, Dimitrov Georgi, Dufková Barbora, Fabianová Adriana, Haasová Lenka, Lehnert Dominik, Podešvová Klára, Zima David, Sochorková Tereza, Bernatek David Erik,

Modely:
Kotlabová Anna, Obrusníková Magdaléna, Lachman Pavel, Domiňáková Michaela, Mateová Klára, Figlovská Petra, Krížová Lucie, Štrba Šimon, Lanžhotská Klára, Maloň Marek, Kopoláková Zuzana, Kubovič Marko, Hudinková Veronika, Mullerová Aneta, Leznarová Kateřina, Jetelina Martin, Juřicová Magdaléna, Krejčí Johana, Egrt Martin, Zádrapová Lucie, Darda Lukáš, Skrušný Petr, Kuklínková Nela, Kučírková Veronika, Kubíčková Karolína, Javůrková Terezie, Lososová Ivana, Vostálová Helena, Vašut Štepán, Muzikářová Veronika, Wallo Markéta, Hudečková Kristína.

Ateliérové modely:
Bartoňková Barbora, Klaška Martin, Kozák Jan, Šiarny Lukáš, Schwab Viktor

Vedoucí prací:
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Ing. arch. Pavla Kilnarová
Ing. arch. Jana Matyášová
Ing. arch. Norbert Obršál

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: