e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Letní školy 2018 - výběrové řízení na stipendia
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 22.03.18

Podobně jako v uplynulých letech podpoří FA ty studenty, kteří se rozhodnou během prázdnin účastnit některé z letních škol v zahraničí (www.summerschoolsineurope.eu). Podporu získají tří až čtyři studenti, kteří po přijetí na vybranou letní školu obdrží od fakulty stipendium ve výši 800,- euro.
Při sestavování pořadí budou mít přednost studenti vyšších ročníků. Stejně tak budou upřednostněni studenti, kteří v poslední době nezískali od školy stipendium nebo nebyli jinou formou odměněni.
Dalším kritériem bude hodnocení ateliérové tvorby na FA a konkrétní výběr letní školy.
Svoje žádosti ve formě motivačního dopisu zdůvodňující výběr konkrétní letní školy můžete předkládat Mgr. Havlové na studijním oddělení do pátku 6. dubna 2018.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: