e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Dvě ocenění ve XXIII. ročníku urbanistické soutěže
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 22.03.18

Studenti FA VUT získali ve XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt dvě ocenění:

ODMĚNA - CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KRUMLOVIA
Tereza Beránková
FA VUT Brno, Ústav urbanismu, ateliér prof. Hany Urbáškové

ODMĚNA - OHRANIČENÍ - HRANICE NA MORAVĚ
Maroš Kostelanský, Miriam Leštachová
FA VUT Brno, Architektura a Ústav prostorové tvorby, ateliér doc. Jiřího Palackého


Dne 21. března 2018 byly na půdě fakulty architektury ČVUT vyhlášeny výsledky již třiadvacátého ročníku mezinárodní studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování. Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací pravidelně podílejí partnerské vysoké školy - Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě a Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi.

V letošním ročníku bylo hodnoceno celkem 46 prací - 12 projektů pocházelo z  ČVUT v Praze, z toho 7 z Fakulty Architektury a 5 z Fakulty Stavební, 10 návrhů z FA STU v Bratislavě, 18 z FA VUT v Brně a 4 z Technické univerzity ve Wroclawi. Nově se mezi přihlášenými objevily po jedné také z ČZU v Praze a Fakulty umění a architektury TUL v Liberci.
 

Více informací >

Tereza Beránková


Tereza Beránková


M.Kostelanský, M.Leštachová


M.Kostelanský, M.Leštachová

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: