e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Exkurze ateliéru Kristek-Sedlák do Budapešti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 17.03.18

Studenti ateliéru Kristek-Sedlák v tomto semestru zpracovávají zadání na téma centrum architektury - instituce s výzkumnou i výstavní náplní spojené s archivem. Návštěva Budapešti a maďarského centra architektury KÉK, je jednou za tří plánovaných exkurzí v tomto semestru. Plánována je dále návštěva vídeňského AzW a pražského CAMP. Návštěva center architektury bude vždy doprovázena přednáškou zainteresovaného odborníka, který účastníkům představí poslání, význam, fungování i provoz centra. Smyslem je zmapovat různé přístupy k institucionálnímu zacházení se současnou architekturou na příkladu nejbližších center architektury. Cílem je seznámit studenty s hybridním provozem center, která kombinují archivační, propagační i kurátorkou činnost a to prostřednictvím odborného výkladu lokálních expertů. Průvodcem v případě budapešťského KÉKu byl jeden z jeho zakladatelů Levente Polyak. Zároveň zde studenti měli možnost shlédnout přednášku architekta Jord den Hollandera.

Návštěvu Budapešti jsme termínově spojily s probíhajícím filmovým festivalem architektury Budapest Architecture Film Days. V rámci třídenní exkurze, tak měli studenti možnost shlédnout řadu běžně nedostupných dokumentárních filmů s profesní tématikou.

Exkurze ateliéru Kristek-Sedlák do Budapešti se uskutečnila v termínu 9.3. - 11.3. 2018 v rámci zadání bakalářských prací Archiv+.

KÉK Hungary


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: