Workshop
Událost (stalo se)
Revitalizace parku Řehořova - pozvánka na workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.03.18

V polovině dubna se uskuteční workshop studentů vysokých škol architektury a zahradní architektury, kteří se budou po dobu čtyř dní zabývat ideovou studií revitalizace parku Řehořova v Brně-Černovicích a přilehlých veřejných prostor. Očekává se, že mladá tvořivost přinese některé zajímavé nápady a poznatky, kterými by se Černovice mohly nechat inspirovat při revitalizaci parku. Studenti budou při návrhu vycházet ze specifik místa, z územního plánu,  limitů území, požadavků obce, a také požadavků občanů, které se dozví na společné diskusi s místními obyvateli.
Nina Ličková


Informace o workshopu

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: