e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ pro akademický rok 2017/18
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.03.18

Dnešním dnem (9.3.2018) se vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na pracovní stáže programu Erasmus+ v době letních prázdnin v akademickém roce 2017/18.

V souladu s usnesením Rady studijního programu FA VUT v Brně ze dne 16. ledna 2009 se výběrové řízení vyhlašuje pro studenty Fakulty architektury VUT v Brně, řádně zapsané v bakalářském studijním programu (s výjimkou studentů 4. ročníku BSP), pro studenty prvního ročníku magisterského studijního programu a pro studenty zapsané v doktorském studijním programu.

Minimální délka pracovní stáže Erasmus+ je dva měsíce (60 kalendářních dní). Pracovní stáž lze realizovat ve všech členských zemích EU a členských zemích ESVO s výjimkou Švýcarska, a to po řádném ukončení studijních povinností na FA VUT, v době letních prázdnin (v období od 1. června do 15. září 2018).

Všem uchazečům je doporučeno seznámit se s všeobecnými informacemi o programu Erasmus+ zveřejněnými na webových stránkách Odboru zahraničních vztahů Rektorátu VUT:
https://www.vutbr.cz/studenti/staze/prakticke/erasmus. (Jednou z podmínek prázdninových stáží je nutnost domluvit si stáž se zahraniční architektonickou kanceláří s předstihem do 30. dubna 2018.)

Odevzdání přihlášek:
Osobní předání podepsané přihlášky včetně životopisu (může být součástí elektronického portfolia), motivačního dopisu a čestného prohlášení na studijním oddělení FA VUT v Brně (k rukám Mgr. Havlové): do pátku 23. března 2018 do 12:00 hodin.
Poznámka: přihláška bude obsahovat čitelný – strojově psaný webový odkaz na elektronické portfolio vytvořené pomocí webové služby http://issuu.com (veřejně přístupné – bez omezení – na internetu).

Termíny výběrového řízení:
Vyhlášení VŘ: 9. března 2018
Odevzdání přihlášek (přebírá Mgr. Havlová): 23. března 2018 do 12:00 hodin
Kontrola a administrace odevzdaných přihlášek: od 23. března 2018
Vyhlášení výsledků VŘ: 29. března 2018

Čestné prohlášení | Přihláška | Vyhlášení
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: