e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Zdeněk Makovský : Le Corbusier - kresba, malba, architektura
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.03.18

Ve středu 21. března 2018 od 13:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška sochaře a architekta Zdeňka Makovského, který bude analyzovat kresebný projev Le Corbusiera zejména z pozice prolínání výtvarné kresby a její začlenění do realizovaných budov. Pro Le Corbusiera je neoddělitelné sepjetí jeho myšlení s ruční kresbou.

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (*1946 Brno) je brněnský sochař a architekt, jehož otcem byl akademický sochař Vincenc Makovský. Po studiu oboru architektury a urbanismus na stavební fakultě VUT v Brně (1964-70) byl  zaměstnán jako projektant v Investprojektu Brno v ateliéru Ing. arch. Františka Kočího (1970-75) a následně provozoval svobodné povolání v oboru výtvarná tvorba (1975-90). Od 1990 působil na Fakultě architektury v Brně, kde byl 1997 habilitován v oboru architektura. Do loňského roku vedl Ústav zobrazování , kde se studenti sochařské a kresebné praktiky. V současnosti společně se synem Danielem Makovským vede v Brně vlastní architektonickou praxi. Jejich minimalistický ateliér na ulici Minská, kde sídlí jejich kancelář, je zhmotněním celoživotní vášně Zdeňka Makovského pro beton.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: