e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Mlýnský ostrov - pozvánka na výstavu v galerii Mini
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.02.18

V termínu od 26. února do 9. března 2018 můžete v galerii MINI na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 shlédnout výstavu “Mlýnský ostrov“ prezentující koncepční prostorové, krajinářské a urbanistické řešení, které vdechne ostrovu nový život a učiní z něj důležité místo pro obyvatele i návštěvníky obce a využije potenciál ve prospěch obce. Návrhy vypracovali studenti FA VUT pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého Ph.D., Ing. arch. Barbory Jenčkové a Ing. arch. Evy Horákové. Výstava je pořádaná pod záštitou děkana FA VUT doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc. a s podporou obce Bílovice nad Svitavou.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: