e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Moi et LeC - jarní přednáškový cyklus o Le Corbusierovi
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.02.18

V průběhu letního semestru se na FA VUT v Brně každou středu odpoledne uskuteční v místnosti B510 přednáškový cyklus "Moi et LeC", kde se budou k Le Corbusierově tvorbě vyjadřovat přední čeští odborníci, pro které se LeC stal srdeční záležitostí.

21.2. Petr Šmídek /publicista/ FA VUT
Le Corbusier před Le Corbusierem

28.2. Vladimír Šlapeta /historik/ FA VUT
Le Corbusierovy návštěvy Československa

14.3. Jiří Tourek /filosof/ FF UK
Le Corbusier, mýtus Mediteránu a my dnes

21.3. Zdeněk Makovský /architekt a sochař/
Le Corbusierova kresba

28.3. Martin Flašar /muzikolog/ FF MU
LeC a hudba

4.4. Marie Gelová a Klára Stachová /krajinné architektky/

5.4. Jan Hanák /kněz/ Brněnské biskupství
Duchovní aspekty pozdní tvorby LeC

11.4. Filip Šenk /historik/ FUA TUL

16. - 21.4. Cesta za Korbíkem 2018 /D, F, CH/

25.4. Petr Vorlík /historik/ FA ČVUT
Ad hoc situace, improvizace, otisky reality a vnějších procesů v díle LeC

26.4. Patrik Líbal /historik/ FF UK
Antické inspirace LeC

9.5. Slávka Ferenčuhová /socioložka/ FSS MUNI
Sociologický dopad Le Corbusierových staveb

16.5. Marie Davidová /environmentalistka/ FUA TUL
Breathing Walls

21.5. Patrik Hábl /malíř/ VŠUP
Malba jakou nedílná součást stavby© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: