e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Studentka FA VUT zvítězila v soutěži na veletržní stánek FLD ZČU
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.12.17

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze (FLD) klade ve vzdělávání mladých lesníků a dřevařů velký důraz na moderní přístup k těmto u nás tradičním oborům, proto se rozhodla svěřit návrh nového veletržního stánku studentům. Mezi její hlavní požadavky patřilo, aby stánek co nejlépe odrážel symbol fakulty – strom – a také její heslo Mihi cura futuri (Pečuji o budoucnost). Jak se s tématem studenti vypořádali?
Do soutěže, kterou pro fakultu zorganizovala Nadace dřevo pro život, se přihlásily tři soutěžní návrhy od studentů z Prahy, Brna a Ostravy. Komisi z členů FLD nejvíce oslovil návrh Bc. Heleny Vostalové z Fakulty architektury VUT v Brně. Studentka obdržela odměnu 35 000 Kč a také možnost vidět realizaci svého návrhu v praxi. „Nový veletržní stánek si můžete prohlédnout už v dubnu 2018 na veletrhu Silva Regina 2018,“ upřesnila koordinátorka soutěže Ing. Lenka Trandová z Nadace dřevo pro život.
„Bylo skvělé, že o soutěž projevilo zájem téměř 90 studentů a tři opravdu skvělé návrhy se dostaly do finále. Soutěží jsme chtěli podpořit talentované studenty a ohodnotit jejich inovativní přístup. Těšíme se na spolupráci s vítězkou při realizování jejího inspirujícího návrhu,“ uvedl děkan fakulty prof. Marek Turčáni.
Koncept vítězného stánku byl inspirován stromem. „Stromy vytváří překrásné lesy a krajiny, které jsou v podstatě takovým rájem na zemi, o který se fakulta snaží pečovat. Snaží se pečovat o budoucnost, o zachování ráje na zemi, právě díky využívání přírodních obnovitelných zdrojů. Pokusila jsem se tento ráj na zemi přenést do podoby veletržního stánku,“ vysvětlila sama vítězka.

Seznam soutěžících:
1. Bc. Helena Vostalová, Fakulta architektury VUT v Brně
2. Vladěna Gorylová, Dominika Kapustová a Jan Valenta, Fakulta stavební VŠB-TUO
3. Jan Šmiták a Eliška Forejtová, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Více informací >Vlevo Bc. Helena Vostalova´

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: