e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Závěrečná zpráva z cesty do Štýrského Hradce
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 30.11.17

Poslední listopadový týden se studenti FA společně se sochaři z FaVU vydali do hlavního města Štýrska a druhého největšího města v Rakousku. Po předchozích dvou ročnících tématických zájezdů “Když sochaři staví domy“ do Lipska a Bad Hombroichu padla letošní volba na Štýrský Hradec (německy Graz), který je v mnohém Brnu podobný, ale současně může posloužit za příklad. Kompaktní historické jádro bez obtíží přijímá novodobou architekturu, je připravené na cyklisty, nabízí vysoký standard veřejné hromadné dopravy, čímž se vyhýbá nervózním automobilovým zácpám. Štýrský Hradec si v rámci Rakouska vytvořil vlastní estetiku řazenou do tzv. “Grazské školy“ vyznačující se expresivní dekonstruktivistickými stavbami. Kromě tohoto nezaměnitelného slohu se město může pochlubit také minimalistickou tvorbou místního ateliéru Riegler Riewe, ale také stavbami světových umělců, kteří do Štýrského Hradce zavítali v roce 2003, kdy byl hlavním kulturním městem Evropy a přilákal například newyorského sochaře Vito Acconci nebo britského vizionáře Petera Cooka.
Naše padesátičlenná výprava se ubytovala v hostelu A&O s výhledem na dopravní uzel před hlavním vlakovým nádražím, které před pěti lety zrekonstruoval vídeňský ateliér Zechner&Zechner. Odpoledne prvního dne bylo vyčleněno prohlídce areálu partnerské univerzity TU Graz, kudy nás provázel Philipp Wayd, který uplynulý akademický rok strávil na FA VUT. Propojenost obou fakult potvrdila skutečnost, že setkání se uskutečnilo před hlavním vstupem do fakultní knihovny, kde byl instalován dřevěný pavilon, na němž se podílel také náš pedagog Martin Kaftan. Během krátkého pobytu se uskutečnila schůzku docenta Havliše s vedoucím Ústavu urbanismu, během níž byla bylo uzavřeno partnerství na dalších projektech. Místní průvodce nás provedl zadními schodišti, střešními terasami a společnými ateliéry, na něž by běžný návštěvník Grazu neměl šanci narazit. Po důkladné prohlídce nové i staré budovy Fakulty architektury jsme se přesunuli k budově Hudební a divadelní univerzity MUMUTH, kterou před devíti lety dokončilo nizozemské UNStudio. Vstupnímu foyer dominuje skulpturálně ztvárněné schodiště plynulé přecházející z podlahy do stěn a stropů podlaží. Takto komplexní prostor nelze pochopit jinak než návštěvou a osobním prožitkem.
Druhý den následovala projížďka autobusem po vzdálenějších stavbách v okrajových částech Štýrského Hradce. Díky tomu, že mezi pedagogy byli zastoupeni urbanisté, teoretici, sochaři i architekti, bylo spektrum navštívených staveb velmi pestré. Po skulpturálních domech od Günthera Domeniga ve čtvrti Eggenberg následovaly urbanistické soubory ve čtvrti St. Peter od Ralpha Erskine a Werkgruppe Graz. Hlavním hřebem však byla návštěva uměleckého muzea Kunsthaus na břehu řeky Mur, kde v současnosti probíhá dvojice výstav: “Graz Architektur“ věnovaná fenoménu místní architektonické scény a druhá výstava “Auf ins Ungewisse“ zaměřená na tvorbu britského Archigramu, mezi něž patřil také Peter Cook, autor “Přátelského vetřelce“ v centru Štýrského Hradce.
Dvoudenní návštěva Štýrského Hradce byla jen malou ochutnávkou, co tato třísettisícová metropole dokáže nabídnout. Cílem cesty bylo ukázat pestrost současné architektonické scény v Rakousku, která se otevírá i zahraničním tvůrcům. Do města, kde souzní historické objekty s novodobými intervencemi, se mohou studenti kdykoli vrátit například během studijních a pracovních stáží Erasmus+. Na podzim příštího roku navážeme již čtvrtým pokračováním cesty za architekturou navrženou sochaři. Námětů, kam zavítat, je spousta.


Společný snímek na TU Graz


V ateliéru arch. Pernthalera


Dřevěný pavilon před knihovnou


Výstava v Kunsthaus Graz

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: