e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Barbora Jenčková – nejlepší výzkumný poster - PhD Research Sympozium 2017
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 13.11.17

V soutěži o nejlepší výzkumný poster, pořádané v rámci PhD Research Sympozia 2017 na FA VUT v Brně vybral vědecký výbor sympozia poster autorky Ing. arch. Barbory Jenčkové, s názvem Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury.
Školitelem dokorandky je doc. Ing. arch. Jiří Palacky´, Ph.D. Vítězce blahopřejeme.

Vědecký výbor / Scientific Committee
Ing. arch. Roman Čerbák (NPÚ Brno)
Ing. arch. Mojmír Hudec (Ateliér Elam)
Ing. arch. Vladimír Pacek (K4 a.s.)
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (FA VUT Brno)
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (FA VUT Brno)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. (FA VUT Brno)© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: