e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Lipka 2017 - výsledky 15. ročníku mezioborové studentské soutěže
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.11.17

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.
Vyhodnocení XV. ročníku soutěže proběhne na konferenci ve středu 29. listopadu 2017 od 9:00 hodin v prostorách JMK V Brně na Žerotínově nám. 3. Všechny zájemce o problematiku i prezentovaná témata srdečně zveme.

Fakulta architektury VUT v Brně má opět úspěšné dvě diplomové práce:
Monika Šafářová: Res Publica/Civitas Socialis – Strachotín
Kateřina Baťková: Břeclav – Revitalizace areálu bývalého cukrovaru

Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: