Soutěž
Událost (stalo se)
Studentská soutěž společnosti Central Group
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.10.17

Společnost CENTRAL GROUP vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů tradiční soutěž pro studenty architektury a příbuzných oborů. Naváže tak na oslavy Světového dne architektury. Téma, které chceme v soutěži otevřít, je funkčnost bytové architektury versus její originalita.

Zajímá nás, jak se na poměr kreativity a účelnosti dívá dnešní mladá generace architektů. Zároveň bychom touto soutěží chtěli otevřít diskusi na téma originality efektivity a funkčnosti dnešních bytových staveb.

Soutěž je tedy zaměřena na projekty určené pro bydlení a odborná porota složená z předních architektů bude hodnotit ve dvou kategoriích originalitu vnějšího ztvárnění a na druhé straně zase efektivitu vnitřního uspořádání. Z pozice předsedy poroty se na hodnocení bude podílet historik architektury Zdeněk Lukeš a v porotě zasednou také architekti a známí propagátoři architektury David Vávra a Adam Gebrian, či vítěz studentské architektonické soutěže CENTRAL GROUP z roku 2011 a dnes již velmi zkušený architekt Ondřej Chybík.

Celkově se soutěží o ceny za 350 tisíc korun. Vítěz každé kategorie získá odměnu 100.000 Kč, studenti na druhých místech 50.000 Kč a třetí místa pak 25.000 Kč.

Tím, co ale bude pro studenty zřejmě největší motivací, je stáž v ateliéru předního českého architekta Josefa Pleskota pro oba vítěze a dalšího účastníka, kterého si Josef Pleskot sám vybere.

Studenti mohou až do konce ledna příštího roku přihlásit do soutěže všechny své školní práce z uplynulých tří let. Vítězové budou vyhlášeni na Charitativním galavečeru společnosti v Obecním domě začátkem března. Podrobnosti a soutěžní podmínky jsou zveřejněny na stránkách www.central-group.cz/architektonickasoutez.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: