e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Vlakem do Dvora
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.10.17

Na výstavě Vlakem do Dvora je prezentováno 21 vybraných bakalářských projektů vypracovaných na Ústavu prostorové tvorby Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně v letním semestru 2017.
 
Zadáním bakalářských prací byla architektonicko- urbanistická studie nového přestupního terminálu ve Dvoře Králové nad Labem. Zájmové území se nachází v sousedství areálu Vánočních ozdob na pozemku vymezeném stávajícími železničními vlečkami a ulicí 28. října. Koncept terminálu počítá se sdružením současných autobusových linek a nové vlakové trati využívající současnou vlečku. Mimo vlastní dopravní funkce mohli autoři dle vlastního uvážení navrhnout  i další občanskou vybavenost – obchody, poštu, služebnu městské policie a podobně. Nový terminál by měl sloužit i jako vstupní bod do města, studenti se tedy soustředili také na vztah řešeného území s městem.

Celkem bakalářskou práci vypracovalo 30 studentů pod vedením:
Ing. arch. BcA. Barbory Ponešové, Ph.D.
Ing. arch. Petry Žalmanové, Ph.D.
Ing. arch. Jiřího Marka
Ing. arch. Jana Mléčky, Ph.D.
Ing. arch. Jana Foretníka, Ph.D.

Práce Terezy Černé, Petry Klumparové, Lucie Livovské, Nikoly Stibůrkové, Kristýny Uhrové a Adély Varmužové byly oceněny „Cenou starosty“.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: