Ocenění
Událost (stalo se)
Young Architect Award 2017 - Cena časopisu Moderní obec
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 30.09.17

Do 9. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let se přihlásilo celkem 39 studií na téma Periferie uvnitř i na okraji. Odborná porota ve složení Petra Stolína (předseda), Zdeňka Vydrová, Jiří Opočenský, David Mareš a Josef Pechar do finále vybrala 11 prací.
Cenu časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla získal projekt Strategie ZBYT _ 461<461 Martina Valíčka a Bc. Lindy Bouškové z atelieru Kristek/Sedlák na FA VUT v Brně.
Popis projektu: Analýza bydlení v Brně a následně vyobrazená data v kritických mapách nám přes demografické, ekonomické a politické ukazatele odhalila komplexní, ale i paradoxní fakta brněnského plánování. Opuštěné a chátrající metry čtvereční se nenachází pouze v očividně problematických periferiích, ukrývají se i uvnitř kompaktní struktury brněnského centra. Projekt řeší současné problémy města: poptávku po bydlení a nevyužívanost prázdných městských bytů jednou strategií. Jak najít cestu z bytové krize a zvýšit dostupnost bydlení? Lze využitím současných problémů města nastartovat udržitelný mechanismus?

Soutěž mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání. Účelem je zapojit autory do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře. Odborná porota hodnotila práce dle výběru tématu, koncepčnosti a kontextuálnosti řešení, kvality architektonického/urbanistického řešení, přínosu pro kvalitu životního prostředí, udržitelnosti, novátorství a originality práce.
„Soutěž YAA je jednou z prvních šancí, kdy si mladí architekti a studenti mohou prověřit své dovednosti a poměřit své síly v mezinárodním měřítku. Zdá se, že téma „Periferie“ je velice vážným problémem, o čemž svědčí relativně velké množství prací, jež na tuto problematiku velice trefně reagují. Ocenění autoři disponují značným talentem a invencí. Je zřejmé, že část nově nastupující architektonické generace své poslání myslí vážně a že kvalita české architektury snese srovnání i v mezinárodním kontextu,“ říká předseda poroty Petr Stolín.


Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: