e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Když sochaři staví domy III. - Cesta do Štýrského Hradce
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 29.09.17

Po předchozích letech, kdy jsme společně se sochaři z FaVU vycestovali navštívit architektonické stavby navržené sochaři v Lipsku a Bad Hombroichu se letos vydáme do Štýrského Hradce.
Odjezd od hotelu Austerlitz v pondělí 27. listopadu 2017 v 7:00 hodin.
První den se uskuteční prohlídka skulpturálních staveb architekta Günthera Domeniga a jediné stavby amerického sochaře Vito Acconci v Evropě, návštěva technické univerzity a architektonické kanceláře LOVE. Ubytování v JUFA Gastehau v centru Štýrského Hradce.
V úterý proběhne návštěva Kunsthausu od britské legendy Petera Cooka a muzea Joaneum od španělského ateliéru Nieto Sobejano. Po cestě navštívíme řadu další staveb od Riegler Riewe, Klaus Kada a dalších.
Příjezd k FA VUT v úterý 28. listopadu 2017 ve 22:00 hodin.

Cena 2.000,- Kč (bude po odevzdání eseje a skici bude vráceno 1.500,- Kč formou stipendia).
Cesta se uskuteční v případě naplnění kapacity minimálně 25 zájemců.
Hlásit se a zaplatit můžete paní Pátkové na pokladnu do 10. listopadu, kdy se rozhodne, zde se cesta uskuteční. Další informace: smidek@vut.cz
Peter Cook


Günther Domenig


Vito Acconci

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: