Ocenění
Událost (stalo se)
Výsledky soutěže o nejlepšího pedagoga VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.09.17

V květnu letošního roku vyhlásil rektor VUT v Brně za podpory Akademického senátu soutěž o nejlepšího pedagoga dle hodnocení studentů na VUT v Brně. Na každé fakultě byli vybráni dva vítězové. Jeden byl zvolen studenty bakalářského studia a jeden studenty navazujícího magisterského studia.

VÍTĚZ ZA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

VÍTĚZ ZA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.


Vítězům gratulujeme! Vítězové budou slavnostně vyhlášeni a odměněni na Akademickém shromáždění 21. listopadu 2017.


Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: