e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
FA na Noci vědců 2017
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 22.09.17

Fakulta architektury VUT se i letos bude účastnit Noci vědců 2017. Nyní je téma Mobilita – Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří? To je otázka pro Noc vědců 2017.

Vlakem do Dvora
Ústav prostorové tvorby představí bakalářské projekty nového dopravního terminálu

Ze střechy parkovacího domu
Ústav navrhování prezentuje neobvyklé možnosti v návrhu parkovacích domů

Kompaktní město
Ústav urbanismu a práce studentů na netradičních prostorových konceptech městského prostředí

Datum konání: 6. října 2017, 18:00 - 24:00
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, BrnoNoc vědců 2017

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: