e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Architekt v praxi : Ondřej Císler
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.09.17

V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se ve středu 15. listopadu 2017 v 17:00 hodin uskuteční v místnosti A211 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5 přednáška Onřeje Císlera, který je zakladatelem atelieru Aoc a vedoucím samostatného ateliéru na FA ČVUT.

MgA. Ondřej Císler, Ph.D. (*1972 Lusaka, Zambie) studoval na FA ČVUT u prof. Aleny Šrámkové a prof. Jana Bočana (1998-2004), absolvoval na Škole Architektury AVU u prof. Emila Přikryla (2000-04).  Od 2011 vede samostatný atelier na FA ČVUT. V roce 2012 obhájil doktorát na téma Koncertní sály. Pracoval v atelierech Pavla Zveřiny a Vlada Miluniče. V letech 2005-09 byl partnerem atelieru hnilička – císler – architekti. Od roku 2010 vede samostanou architektonickou praxi Aoc. Je autorizovaným členem ČKA 03548.
   
Atelier Aoc má na svém kontě realizace v celkovém investičním objemu cca 140 mil. Kč a spolupráci na dalších realizacích v celkovém objemu přes 200 mil. Kč. Pracovali jsme na více než 50ti projektech různých velikostí a typologií. Poskytujeme komplexní architektonické a inženýrské služby na poli urbanismu i architektury, počínaje přípravou zakázky až po realizaci včetně architektonických studií, územně plánovacího a povolovacího řízení, prováděcích projektů, až po autorský dozor při realizaci a spolupráci během kolaudace staveb. Specializujeme se na luxusní rezidenční bydlení, projekty občanských, školských i kulturních staveb, veřejné prostory i interiéry. Naším oblíbeným tématem jsou mosty a lávky pro pěší. Jsme připraveni se zabývat jakýmkoliv typem staveb – náš přístup je vždy individuální, zahrnuje pečlivé studiem problematiky a úzkou spolupráci s klientem. Zásadním měřítkem je pro nás ideál “krásného stavění” bez ohledu na velikost a charakter investice. Stabilně spolupracujeme s širokým týmem osvědčených specialistů – inženýrů, ale i umělců a teoretiků architektury.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: