e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Architekt v praxi : Josef Kiszka
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.09.17

V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se ve čtvrtek 21. října 2017 v 16:00 hodin uskuteční v místnosti A310 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5 přednáška Josefa Kiszky, který je zakladatelem studia ARKISS a vedoucím Ústavu navrhování FA VUT.

doc. Ing. arch. Josef Kiszka (*1952 Životice) vystudoval obor architektura na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (1970-76), následně absolvoval postgraduální studium urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury VUT v Brně (1987-88). V letech 1976-77 působil na Útvaru hlavního architekta v Ostravě. 1977-90 pracoval ve Stavoprojektu Ostrava, AT4 Havířov. Od 1990 provozuje v Ostravě vlastní studio ARKISS. V roce 1993 získal českou autorizaci ČKA, 2005 polskou autorizaci IARP a 2007 projekční oprávnění pro Slovensko. 1993-2004 byl členem představenstva ČKA. Od 1999 je předsedou nadačního fondu Arcus. Od 2006 působí na FAST, VŠB-TU Ostrava, 2015 získal na FA VUT habilitaci. Od 2016 je vedoucím Ústavu navrhování na FA VUT v Brně.

Studio ARKISS zpracovává od urbanistických a rozvojových plánů, přes veškeré předprojekční i projekční přípravy investic vč. Autorského dozoru a výkonu investičních činností a dodávky dílčích celků investic a výrobků pro interiéry a design včetně dodávky. Je vybaveno kompletním technickým zázemím. Zpracovává zakázky pro tuzemské i zahraniční klienty. Zpracovává dokumentaci v českém, polském i anglickém jazyce. Jejich práce jsou publikovánu v odborném tisku a reprezentativních publikacích o české architektuře doma i v zahraničí a získávají uznání a ocenění v soutěžích a přehlídkách.

Více informací >


Gymnázium Orlová, 1996


Velvslanectví ČR v Luxemburku


Kino Centrum Havířov, 2012

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: