e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Architekt v praxi : Ondřej Synek
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.09.17

V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 17:00 hodin uskuteční v místnosti A118 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5 přednáška Ondřeje Synka, který je spoluzakladatelem re : architekti.

MgA. Ondřej Synek (*1983 Praha) vystudoval v roce 2011 Školu architektury u prof. Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze a následně spoluzaložil architektonický ateliér re : architekti. S Michalem Kuzemenským vedl na FA ČVUT ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek (2011-17).

Architektonický ateliér re : architekti vznikl v roce 2011 s vizí práce na urbanistických úlohách. Postupně jsme se začali zabývat nejen urbanismem, ale i architekturou a realizací pozemních staveb. Portfolio referencí sahá od rodinných domů po územní plány. Nabízíme komplexní služby ve všech stupních projektové dokumentace. Řešenými problémy a tématy se zabýváme v různých měřítkách, dobrá znalost místa je základem získání důvěry klienta, občanů i úspěšného zpracování zakázky. Máme chuť a schopnost jednat s občany, iniciovat participaci a prezentovat práci srozumitelně pro laika. Publikujeme v odborném tisku, učíme, vystavujeme přednášíme.


re : architekti
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: