e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Revitalizace parku na Moravském náměstí - setkání s autory vítězného návrhu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.05.17

Zveme Vás na setkání se studiem consequence forma - autory vítězného návrhu na revitalizaci parku na Moravském náměstí.
Rada městské části Brno-střed schválila jako vítězný návrh projekt architektů Janice Šipulové a Martina Sládka. Návrh mladých architektů zdůrazňuje park na Moravském náměstí jako místo setkávání a jako typickou parkovou plochu. Zachovává průchodnost územím, a zároveň také doplňuje novou okružní cestu, která zpřístupňuje dosud nevyužívané části parku a vytváří nová místa k odpočinku. Návrh také ve velké míře respektuje a zachovává vzrostlé stromy.
Novou dominantu vytváří oválná multifunkční plocha v centrální části parku určena všem možným aktivitám ve všech ročních obdobích.
Do parku přibude také dětské hřiště a restaurace s krásným výhledem do parku a na město. Je samozřejmě počítáno i s pořádáním tradičních brněnských akcí jako jsou např. vánoční trhy.
 
Setkání se koná dne 10. května 2017 v 17 hodin v brněnském Urban centru.

Urban Centrum Brno

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: