e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Architektura v perspektivě 2017 - pozvánka na 9. ročník konference
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.05.17

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech 2. - 3. 11. 2017 v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Dovolujeme si Vás již podeváté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.
Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.
Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.
Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (minulé dva ročníky byly do WoS zařazeny).

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:
1. Urbanismus a veřejný prostor měst
2. Venkovský prostor a architektura venkova
3. Soudobé architektonické trendy
4. Obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Ekologické aspekty v architektuře

Účastnické poplatky:
Účastník s článkem ve sborníku: 600 Kč + 250 Kč / normostrana textu (normostrana = 1800 znaků + 1 obrázek)
Příspěvek bez publikace ve sborníku: 600 Kč
Účast na konferenci jako spoluautor: 600 Kč
Komerční prezentace (15 minut): 5000 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti:
Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku
Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: martin.nedved@vsb.cz do 31.5.2017.
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.6.2017. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) + 2 recenze musí být odeslány nejpozději do 31.7.2017 dle pokynů, které obdržíte e-mailem.
 
Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku
Abstrakty příspěvků (max.300 slov) posílejte, prosím, na adresu: martin.nedved@vsb.cz do 30.9.2017.
Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.10.2017. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

Další poplatky:
Sborník navíc (autoři obdrží automaticky 1 výtisk) 200 Kč
Společenský večer 400,- Kč (možno zaplatit na místě)

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Organizátoři:
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference
Ing. arch. Martin Nedvěd  – sekretář konference

Webová stránka


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: