e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
7. konference doktorandů - výzva k účasti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.04.17

Informujeme studenty DSP o vyhlášení výzvy FA ČVUT k podávání příspěvků na 7. mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci doktorského studia: ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM.
Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování a zároveň rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se tyto obory v současnosti potýkají. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v předchozích letech v Praze (2011 a 2014), Bratislavě (2012 a 2015) a Brně (2013 a 2016).
Letošní konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 na FA ČVUT v Praze, doprovodný program bude následovat v pátek 8. prosince 2017.

Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích:
1. Vize, projekty a realita
2. Historie, proměna a přeměna
3. Materiály, technologie a procesy
4. Nové otázky 21. století.

Budeme moc rádi, když tuto informaci spolu s výzvou k podávání příspěvků (do výše uvedených tematických sekcí) rozšíříte mezi studenty doktorského studia na svých institucích.
V příloze zasílám informační materiály: plakát (pdf), text výzvy na podávání příspěvků (pdf) a přihlášku (doc). Vše v českém i anglickém jazyce.

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
Ústav teorie a dějin architektury
ČVUT v Praze, Fakulta architektury


FA ČVUT


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: