e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Exkurze do Ostravy - zpráva z cesty
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.03.17

Ve středu 8. března 2017 se zahraniční studenti, kteří studují na Fakultě architektury v rámci programu Erasmus+ a navštěvují předměty Management a valorizace kulturního dědictví a Konverze staveb, zúčastnili exkurze do Ostravy organizované paní profesorkou Helenou Zemánkovou. Studenti se seznámili s průmyslovým dědictvím, které má statut národní kulturní památky a označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Prohlédli si Dolní Oblast Vítkovic (DOV) a důl Hlubina, příklady úspěšných konverzí v průmyslovém městě Ostrava.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: