Výstava
Událost (stalo se)
Výstava konferenčních posterů Sympozia specifického výzkumu 2016, 11.-18.11.2016
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 16.11.16

V době 11.–18. listopadu 2016 probíhá v galerii MINI na Fakultě architektury VUT v Brně výstava konferenčních posterů Sympozia specifického výzkumu 2016.

Sympozium specifického výzkumu, které se uskutoční 2. prosince 2016 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, si klade za cíl seznámit akademickou obec s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu, jejichž řešení bylo na Fakultě architektury zahájeno 1. března 2016. Sympozium vytváří platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky a je tematicky rozděleno do dvou bloků.

První blok sympozia bude věnován prezentaci řešitele první etapy řešení standardního víceletého projektu FA-S-16-3727 s názvem: 100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně.

Druhý blok sympozia bude věnován prezentaci řešitele juniorského mezifakultního podnikatelskou VUT v Brně, s názvem: Strategie developmentu pro rekonverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti.

Letošní ročník sympozia navazuje na Workshop specifického výzkumu, pořádaný v roce 2015 Fakultou architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: