Přednáška
Událost (stalo se)
Architekt v praxi : Petr Hrůša
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.10.16

V zimním semestru 2016 se v rámci předmětu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP uskuteční na FA VUT v Brně přednáškový cyklus česko-slovenských i zahraničních architektů. Ve čtvrtek 27. října 2016 v 17:00 hodin vystoupí v místnosti A118 spoluzakládající člen Ateliéru Brno profesor Petr Hrůša. Předmět je otevřen všem zájemcům na fakultě i široké veřejnosti.

prof. Ing. arch. Petr Hrůša (*1955 Brno) absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně (1981) a následně pracoval jako vedoucí architektonické skupiny Ateliér 01 ve Stavoprojektu Brno (1981-90). V letech 1990-92 působil jako hlavní architekt města Telč. V roce 1990 se zúčastnil letní školy architektury prince Charlese v Oxfordu a Římě. V roce 1991 spoluzalozaložil firmu Ateliér Brno, 1990-92 byl členem Památkové rady Pražského hradu a 1992 vedl Letní školu architektury v Liberci. V období 1991-96 a 2001-07 vyučoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Od 2008 je vyučujícím na VŠB-TU v Ostravě. V roce 2006 byl jmenován docentem a 2014 byl jmenován profesorem architektury. Od roku 2015 je hostujícím profesorem Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

www.hrusa-atelierbrno.cz


Petr Hrůša


Nár. centrum divadla, Valtice

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: