Informace
Událost (stalo se)
Od chaosu k novému řádu - křest knihy
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 05.10.16

V úterý 11. října 2016 se v 19:00 hodin v kulturním prostoru Praha/Fórum pro architektur a média na Husově ulici 18a v Brně uskuteční křest knihy Jana Kristka a Markéty Žáčkové 'Od chaosu k novému řádu' s podtitulem 'Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně'.

Autoři: Jan Kristek a Markéta Žáčková
Odborná redakce: Karin Grohmannová
Grafická dokumentace: Nina Ličková
Grafický design a sazba: Jakub Konvica
Foto: Polina Davydenko

Po druhé světové válce nastalo pro urbanismus i pro regionální plánování jako specifický obor období velkých nadějí. Obnova válkou poničeného Československa vyžadovala i účast plánovačů, mezi které se kromě národohospodářů, geografů a dalších specialistů počítali také urbanisté, jejichž ambicí bylo propojení tzv. prostorového plánování s plánováním národohospodářským. Myšlenky, které ve třicátých letech rozvíjeli představitelé tzv. brněnské urbanistické školy, především Bohuslav Fuchs, Jindřich Kumpošt a Josef Mrkos, padly po válce na úrodnou půdu. V téže době se v Brně zintenzivnila činnost Zemského studijního a plánovacího ústavu moravskoslezského, jehož plánovací odbor vedl známý československý urbanista Emanuel Hruška, který mimo jiné velmi usiloval o zavedení celostátní působnosti této instituce. Způsob jakým se příslib integrace „architektů plánovatelů“ do socialistického plánování po únoru 1948 realizoval, se však poněkud lišil od představ levicové meziválečné avantgardy.

Publikace je výstupem řešení projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, reg. č. FA/FAVU-S-15-2790.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: