Informace
Událost (stalo se)
Start - zahájení akademického roku 2016/17
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.09.16

Vážení a milí studenti a studentky,

Dovoluji si Vás pozvat na zahájení zimního semestru 2016.
Těším se na Vás společně s vedením fakulty a zástupci Akademického senátu.
V pondělí 19. září 2016 ve 13:00 hodin v aule A310.
Informační schůzka studentů doktorského programu se uskuteční v 15:00 hodin.

Přeji všem hodně energie na startu nového akademického roku!
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
děkan Fakulty architektury VUT v Brně


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: