Výstava
Událost (stalo se)
Vnitrobloky - výstava v Salonu Královéhradeckém
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.08.16

Zveme vás na výstavu prací studentů FA VUT v Brně na téma: Vnitrobloky. Výstava bude zahájena  ve čtvrtek 1. září 2016 v 18:00 hodin. Modely a perspektivy zpracovali studenti 2. ročníku bakalářského studia Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se v předmětu Urbanismus – Stavba měst seznamují se základy urbanistického navrhování. V rámci předmětu v závěrečné klauzurní práci navrhují nový obytný soubor, který dokumentují modelem a perspektivou některého z volných, často veřejně přístupných prostorů. Studenti prokazují schopnosti navrhovat urbanistickou strukturu jako celek tvořený domy, plochami pro dopravu i plochami s rekreační a společenskou funkcí, kterou v městském prostředí často plní vnitroblok. Výstavu si budete moci prohlédnout v průběhu září každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin, v Salonu Královéhradeckém, Gočárova 761/20 v Hradci Králové.

Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: