Výstava
Událost (stalo se)
Krajina jako dílo - závěrečná výstava projektu NAKI
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 01.09.16

Ve středu 7. září 2016 se v 15:00 hodin uskuteční slavnostní žehnání kříže na Liščím kopci nad Dolními Dunajovicemi. Objekt "Kaple cestou" navrhl student FA VUT Vojtěch Kolář pod vedením Barbory Ponešové a Jana Foretníka. V 17:00 hodin se mikulovském zámku se uskuteční vernisáž výstavy "Krajina jako dílo", která bude prezentovat rekonstrukci podoby historické kulturní krajiny na území jihomoravského pohraničí od období baroka, které významně přetvořilo význam a vzhled krajinného rámce novověké společnosti až do současnosti. Na základě mezioborových společenskovědních přístupů bude představen vývoj a formování barokní kulturní krajiny na vybraném území Mikulovska, Jaroslavicka a východního Znojemska, včetně mapových rekonstrukcí dobových topografických děl, analýzy archivních pramenů, sítě historických komunikací a soupisu dochované drobné sakrální architektury a exteriérových sochařských uměleckých děl jako významných tvůrčích počinů různých vrstev společnosti ve sledované kulturní krajině. Významnou součástí výstavy je prvek současné architektonické tvorby - studentů FA VUT v Brně, prezentující návrhy prostorových modelových rekonstrukcí drobné mobiliární architektury v krajině, z nichž jeden vybraný návrh bude realizován a instalován v krajině. Výstava, která potrvá až do 27. listopadu 2016 je výstupem projektu NAKI (DF13P01OVV019, 2013-2016).© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: