Výstava
Událost (stalo se)
Putovní výstava FA k výročí narození Karla IV.
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 13.08.16

700 let letos uplynulo od narození významného českého krále Karla IV. Po celé České republice tak byla k vidění spousta výstav a akcí, které se věnovaly právě tomuto panovníkovi a jeho době. Jednu z nich přichystala také Fakulta architektury VUT v Brně a zaměřuje se na sakrální památky, které v té době vznikaly. Od září bude k vidění v Dolních Kounicích.
Návštěvníci výstavy, která nese název Karel IV. – sakrální architektura, si mohou prohlédnout jak fyzické modely významných památek z papíru, tak grafické 3D vizualizace staveb. „Struktivní modely jsou to první, s čím se studenti ve výuce po nástupu na fakultu setkávají. Vybírají si stavbu z historie či současnosti, musí ji důkladně prostudovat a pak tvoří vlastní návrh z papíru. Je to náročná práce na mnoho hodin, protože papír má své limity,“ přiblížil práci studentů děkan Fakulty architektury Jan Hrubý. K vidění je přes dvacet modelů známých kostelů, chrámů a kaplí, které vytvořili posluchači prvního ročníku.
Druhou část výstavy tvoří vizualizace staveb, které se do dnešní doby z velké části nedochovaly a zbyly z nich jen torza. Studenti magisterských programů tak museli zapojit nejen své znalosti z oblasti architektury, ale i notnou dávku fantazie, aby dokázali dotvořit chybějící části. Lidé tak mají jedinečnou možnost vidět, jak tyto památky mohly ve své době ve skutečnosti vypadat.
Přehlídka sakrální architektury doby Karla IV. odstartovala slavnostní vernisáží 17. května v prostorách Senátu ČR za přítomnosti místopředsedy Senátu Ivo Bárka, kardinála Dominika Duky a rektora VUT Petra Štěpánka. Zde byla v omezeném režimu přístupná veřejnosti až do konce měsíce května. „Naším cílem ale není, aby to byla výstava pouze pro pražskou veřejnost, proto je putovní,“ doplnil Hrubý. Prvního září se tak přestěhuje na Moravu do Dolních Kounic, kde ji budou moci návštěvníci zhlédnout v rámci Bienále Dolní Kounice 2016. V říjnu se pak přemístí do krypty Diecézního muzea v Brně na Petrově a další místa jsou v jednání.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: