Soutěž
Událost (stalo se)
XI. Cena Bohuslava Fuchse - slavnostní vyhlášení
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.06.16

Dne 25. května 2016 se uskutečnil již XI. ročník soutěže studentských projektů na Fakultě architektury v Brně - Cena Bohuslava Fuchse. Ráno se na fakultě postupně sešli všichni členové odborné poroty ve složení Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Radko Květ a Ing. arch. Ondřej Synek. Za studentskou část pak Linda Boušková, Bc. Karolína Melichárková a Bc. Daniel Struhařík.
Po krátkém nástinu průběhu celého dne si porota mezi sebou jednohlasně zvolila předsedu. Tím se stal Ing. arch. Radko Květ. Následovala prohlídka všech prostor fakulty, ve kterých se nacházely vystavené práce. Poté se vydali porotci již po vlastní trase vstříc prvnímu kolu výběru prací. Ve 13 hodin se všichni setkali na dvoře fakulty, kde již čekalo venkovní posezení a domácí oběd. Po řádném oddechu pokračovala porota v druhém kole hodnocení prací. Výsledkem množství hlasování a hlavně diskuzí byly tři vítězné a sedm oceněných projektů. Porotci poté velice pečlivě sepsali ještě slovní hodnocení každého z vybraných projektů.
Slavnostní vyhlášení se konalo s malým zpožděním v 19 hodin a to letos poprvé v prostorách Praha / fórum pro architekturu a média. Na úvod promluvil děkan Fakulty architektury doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., který pak předal slovo již připravené šestici porotců. Ti postupně zhodnotili uplynulý den. Následovalo vyhlášení oceněných a vítězných projektů, jejichž autoři obdrželi kromě věcných cen a sošky Ceny Bohuslava Fuchse také stipendium od děkana fakulty.
Po závěrečném slovu zástupců Studentské obce fakulty architektury, organizátora celé akce, se již rozezněly tóny dvojice DJů Cementi a rozproudila se volná zábava se spoustou dobrého jídla a pití pod širým nebem i uvnitř. O půlnoci pak následovalo překvapení - z každého vítězného a oceněného projektu byla sestavena dvouminutová prezentace náhodných snímků, které museli autoři bez přípravy okomentovat.
Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec fakulty architektury (SOFA).
Sponzorem akce byli Fakulta architektury, Xella, Legia, Archiweb. Speciální poděkování patří variabilnímu kulturnímu prostoru Praha / fórum pro architekturu a média, v jejichž prostorách se celá akce mohla odehrávat.
text: Lucie Nippertová / SOFA

VÍTĚZNÉ PROJEKTY
GALERIE MERTOLA / Bc. Radomír Feňo, 1. ročník MSP, Ing. arch. Jan Mléčka
Hodnocení poroty: „Jemná linka mostu na kamenných pilířích bývalé Torre de Rio. Linka, která přemosťuje řeku a na druhém břehu se proměňuje v dynamicky zlámanou galerii nad řekou. Nové spojení, nová galerie. Jednoduchý a rázný koncept. Komponované průhledy na město ze střechy galerie, její prostor i abstraktní exteriér stavby, to vše porotu zaujalo.“

HRANICE / Petra Holíková, 3. ročník BSP, Ing.arch. Barbora Ponešová, PhD.
„Kategorie:
 1)    Hranice je a má být.
 2)    Hranice je a nemá být.
 3)    Hranice není a má být.
 4)    Hranice není a nemá být.
Úvaha, kterou autorka o hranici udělala považujeme za skvělou. Nevnímá hranici jako pozitivní či negativní, ale jako nástroj, kterým může měnit situaci na vsi, městě, vlastně kdekoli. Forma hranice může být jakákoli, potok, zeď, čára na zemi.“


DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPATOV / Bc. Jakub Slováček, 1. ročník MSP, Ing. arch. Pavel Jura
„Dům porotu zaujal v několika ohledech. Především vyzařuje klid a jistotu, která nám k představě stáří a jeho omezení přijde patřičná. Vtipné využití stopy původní sýpky na hraně svahu, skrytí provozního zázemí do kamenného soklu a vytvoření kvalitních okolních prostor domem druhým, který při tom je prostou repeticí prvního, nám přijde velmi chytré. Přitom je to dům současný, nebanální, který se nesnaží vstupovat do kontextu prostým kopírování sedlových střech, ale sebevědomě utváří novou situaci.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: