Přednáška
Událost (stalo se)
Vladimír Šlapeta : Moderní architektura v Československu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 06.06.16

Profesor Vladimír Šlapeta přednese 1. června 2016 v 11:00 hodin přednášku na téma "Moderní architektura v Československu" na Fakultě architektury Polytechnické univerzitě v Krakově. Přednáška se koná v rámci pravidelných středečních mezinárodních seminářů, vedených profesorem Piotrem Gajewskim, na které jsou zváni přední architekti z Polska i ze zahraničí.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: