Výstava
Událost (stalo se)
Výstava AEDECC v galerii mini
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 13.10.15

Od pondělí si můžete v galerii mini prohlédnout výstavu studie k zachování a revitalizaci církevního stavebního kulturního dědictví v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě. Výstava v galerii mini v budova FA VUT na Poříčí 5 potrvá až do pátku 16. října 2015.

Myšlenka projektu "AEDECC_aedificia Ecclesiae" vznikla v úzké spolupráci mezi partnery projektu. Prostřednictvím spolupráce obou diecézí a uvedených akademických a vědeckých institucí probíhá zpracování tohoto tématu poprvé na přeshraniční úrovni, a to s následujícími cíli:
- Vytváření impulsů pro institucionální a vědeckou spolupráci napříč hranicemi.
- Vytváření povědomí o příležitostech přeshraniční spolupráce, a to jak mezi zúčastněnými studenty a odborníky tak mezi obyvateli žijícími v příhraničních regionech.
- Prostřednictvím výměny znalostí a zkušeností bude docházet ke vzájemnému kulturnímu a profesnímu obohacení.
- Zvýšením přeshraniční mobility studentů a odborníků vzroste informovanost a znalost jiné země.
- Téma projektu již nebude izolováno pouze v národních souvislostech, ale bude nazíráno a zpracováváno v přeshraničním mezinárodním kontextu.
Na následujících stránkách najdete informace o vzniku, pozadí a klíčových otázkách projektu.
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: