Výstava
Událost (stalo se)
COMPLETED 2015 ! - výstava diplomantů FA VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.06.15

Dlouhodobě bylo zvykem představovat diplomové práce pouze jako přehlídku v prostorách naší fakulty, popř. na soutěžních přehlídkách škol a institucí architektonického zaměření.
Letošní diplomové práce budou poprvé prezentovány mimo domovskou fakultu. Výstava má ambice oslovit širokou veřejnost svým scénářem, přesahem doplňkového programu a instalací v prestižní galerii v centru Brna. V rámci plánované spolupráce Fakulty architektury a Moravské galerie v Brně nejen na poli výstavní činnosti jde tedy o první významnou událost.
Autoři více než osmdesáti projektů a modelů nabízejí osobitý pohled na témata konceptuální, teoretická i řešení pro reálné lokace města. Studenti zpracovávali například návrhy nového konceptu Brněnské filharmonie, termální lázně švýcarského Yverdonu, lokalitu kasáren v Černých polích jako potenciál pro novou radnici, budoucnost sídlišť, potenciál železnic a mnoho dalších témat s přesahem lokací do celého moravského regionu.
Kurátorský tým doplnil instalaci v Pražákově paláci autorskými animačními filmy, které přiblíží proces tvorby architektonického projektu a připravil lektorské dny s animačním programem a komentovanou prohlídkou pro žáky základních a středních škol.
Účastníci lektorských programů určených pro základní a střední školy pod vedením pedagogů Fakulty architektury mohou vyzkoušet, co je to architektura v návrhu, modelu, a sami se stanou oponenty jednotlivých projektů.
Je našim cílem podobně koncipované interaktivní výstavy i do budoucna přiblížit více nejen odborné veřejnosti, ale i zástupcům městských samospráv, vzdělávacích institucí a široké veřejnosti. Prestižní galerijní prostory Pražákova paláce nabízející architektonické projekty a prezentaci tvůrčí činnosti naší fakulty jsou tedy prvním krokem započatého partnerství a tradice.

Pražákův palác MG v Brně, Husova 18
19.6. - 4.7. - doba trvání výstavy /vernisáž v 17.00/
24.6. - 25.6. - animační program vždy v celou hodinu 10.00.-14.00
2.7. - komentovaná prohlídka v 10.00 a 13.00


Doprovodné programy max 25 osob ve skupině rezervujte na adrese pr@fa.vutbr.cz

Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: