Workshop
Událost (stalo se)
Mezinárodní workshop na revitalizaci areálu Korunní pevnůstky v Olomouci
vložil/a Palacký Jiří, Ing.arch. Ph.D. | 16.12.08

Mezinárodní studentské kolektivy předvedly 10. prosince 2008 na Fakultě architektury VUT v Brně  studie na revitalizaci  areálu Korunní pevnůstky v Olomouci a za účasti olomouckých odborníků se diskutovalo nad jejich návrhy.

Předmětem řešení je památkově chráněný areál Korunní pevnůstky včetně korunní hradby, vojenské prachárny a vojenské strážnice a dvou objektů dělostřeleckých skladišť ve vazbě na botanickou zahradu a rozárium.

Práce na revitalizaci Korunní pevnůstky a jejich objektů započala dvoudenním workshopem. Výborně jej připravili Mgr. Markéta Záleská a Mgr. David Záleský a jejich kolegové z MOP o.s. Uskutečnil se v Olomouci v závěru října a sestával z několika přednášek a exkurzí, které nás seznámily s vojenskou a kulturní historií Olomouce, s územním plánem i konkrétním místem a objekty a dovolil započít s analýzami.

Po více jak měsíční práci v mezinárodních kolektivech byly studentské vize a studie prezentovány zástupcům MOP o.s., města Olomouc a specialistům  z botanické zahrady a rozária. Práce studentů byla velmi ceněna. V druhé polovině ledna se uskuteční prezentace pro širší odbornou veřejnost a výstava prací v Olomouci, ke které bude vydán katalog.

Zajímavé zadání vytvořilo podmínky pro mezinárodní spolupráci studentů českých a těch co studují na fakultě v rámci projektu Erasmus, k seznámení s kulturním dědictvím Olomouce i ke srovnání přístupů k jeho záchraně.

Záměr revitalizace připravilo  občanské sdružení Muzeum Olomoucké Pevnosti / MOP o.s./ , ve  kterém jsou sdruženi významné osobnosti , které mají velkou vazbu na Olomouc a jeho bohatou historii, což se odráží v jejich zájmovém zaměření a konkrétních aktivitách. Patří mezi ně ministr vnitra MUDr.Mgr. Ivan Langer , historik PhDr. Milan Tichák, rektor UP Olomouc Prof.RNDr. Lubomír Dvořák, CSc, arcibiskup olomoucký Mons.Mgr. Jan Graubner, ředitel Muzea umění Olomouc Prof.PhDr. Pavel Zatloukal a další.

MOP o.s. oslovilo prof. Helenu  Zemánkovou, která zadala tento úkol v předmětu, který vede na Fakultě architektury VUT v Brně - Management and valorize of cultural heritage.


Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: