Aktuální přehled opatření s platností od 17.1.2022

Studenti jsou povinni před vstupem na fakultu (denně) potvrdit elektronické čestné prohlášení o bezinfekčnosti na https://vut.cz/bezinfekcnost

obecná pravidla kdo opatření
vstup na fakultu všichni pouze přes vrátnici budovy A (hlásit se i při příchodu z nádvoří)
zákaz vstupu s příznaky onemocnění dýchacích cest
všichni zaměstnanci testování antigenním testem s frekvencí 2 x za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Např.: Zaměstnanec se testuje v pondělí, den testu je den 0, další test následuje ve čtvrtek. Zaměstnanec má v pondělí a v úterý home-office, testuje se ve středu. Následující testování je pondělí v dalším týdnu. Testují se i zaměstnanci, kteří mají kompletní očkování i 3. dávku. Informace o provedeném testování a jeho výsledku vkládá každý sám na intraportále VUT (https://www.vut.cz/intra/covid)
všichni studenti čestné prohlášení o bezinfekčnosti - denně na stránce http://vut.cz/bezinfekcnost
společné vnitřní prostory (chodby, WC) všichni respirátor min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
učebny studenti výuka respirátor min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
studenti zkoušení bez respirátoru při dodržení odstupu 1,5 m (1 + 1 osoba)
akademičtí pracovníci bez respirátoru (dobrovolně možno respirátor)
všichni desifekce rukou
kanceláře zaměstnanci kanceláře a. samostatně v kanceláři = bez respirátoru
b. více lidí v kanceláři s odstupem méně než 1,5 a při návštěve další osoby = respirátor
studenti respirátor min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
zaměstnanci ostatní
nádvoří všichni při rozestupu 1,5 m a počtu 30 osob bez respirátoru
oznamovací povinnost o nařízené karanténě zaměstnanci personální oddělení (fa-personalni-oddeleni@vutbr.cz)
studenti studijní oddělení/studis - elektronické omluvenky
Oznamovací povinnost po návratu z dovolené všichni oznámení o příjezdu ze zahraničí a předložení dokladu o vyplnění elektronického příjezdového formuláře, předložení negativního testu na COVID-19 (netýká se očkovaných osob a osob s potvrzením o prodělání COVID-19)
studium typ výuky způsob výuky
studenti BSP/MSP ateliéry prezenčně s respirátorem
přednášky, cvičení
studenti DSP výuka
všichni studenti konzultace
zkoušení/zápočty prezenčně  (1 student + 1 akademik možno bez respirátoru)
provoz děkanátu kdo opatření
děkanát (SO, EO, PO, SEK, ..) všichni Běžný provoz
knihovna všichni
modelové centrum všichni
podatelna všichni
přítomnost na pracovišti zaměstnanci THP prezenčně
zaměstnanci AP


Odkazy na plná znění Rozhodnutí rektora VUT a děkana FA VUT

Rozhodnutí rektora VUT o testování zaměstnanců, účinné od 17. 1. 2022 (14.1.2022)

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, se od 17. 1. 2022 nařizuje všem zaměstnancům povinné testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, antigenním testem provedeným na pracovišti, a to s frekvencí 2 x za týden tak, že následující testování zaměstnance pr... Více

Informace k testování studentů a zaměstnanců VUT od 9. 7. (12.7.2021)

Studenti a zaměstnanci VUT nejsou povinni se od 1. 7. testovat, nicméně nově je od 9. 7. Ministerstvem zdravotnictví stanovena povinnost doložit test při příjezdu studenta či zaměstnance ze zahraničí . To neplatí pro studenty, kteří se neúčastní výuky či zkoušek. Dále to neplatí pro studenty ... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 2. 7. 2021 (2.7.2021)

Rektor VUT vydal dne 2. 7. 2021 Rozhodnutí č. 15/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 2. 7. 2021. Rozhodnutí rektora č. 15/2021 Povinnosti při vstupu na území ČR stanovené Ministerst... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 10. 6. 2021 (10.6.2021)

Rektor VUT vydal dne 10. 6. 2021 Rozhodnutí č. 13/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 10. 6. 2021. Rozhodnutí rektora č. 13/2021 Povinnosti při vstupu na území ČR stanovené Minister... Více

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platné od 31. 5. (31.5.2021)

Aktualizace 31. května 2021 Komplexní informace studenty a zaměstnance VUT Tyto informace jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům VUT, včetně studentů přijíždějících ze zahraničí. Průvodce pro české studenty Průvodce pro zahraniční studenty Rozhodnutí rektora č. 12/2021 ... Více

Aktualizace Rozhodnutí č. 2/2021 - Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, platné od 31.5. (31.5.2021)

Dne 7. 6. 2021 děkan Fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které nabylo účinnosti od 31. 5. 2021. Příloha č.1 Rozhodnutí č. 2/2021 Organizace a podmínky distanční výuky pro vyučující ... Více

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platné od 21. 5. (24.5.2021)

Aktualizace 21. 5. 2021 Komplexní informace studenty a zaměstnance VUT Tyto informace jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům VUT, včetně studentů přijíždějících ze zahraničí. Průvodce pro české studenty Průvodce pro zahraniční studenty Rozhodnutí rektora č. 12/2021 Povi... Více

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platné od 29. 4. 2021 (29.4.2021)

Komplexní informace studenty a zaměstnance VUT Tyto informace jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům VUT, včetně studentů přijíždějících ze zahraničí. Průvodce pro české studenty Průvodce pro zahraniční studenty Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 7/2021 po zapracování Dodatku č. ... Více

Aktualizace Rozhodnutí děkana č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty, platné od 10. 5. (26.4.2021)

Dne 9. 5. 2021 děkan Fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které nabylo účinnosti od 10. 5. 2021. Příloha č.1 Rozhodnutí č. 2/2021 Organizace a podmínky distanční výuky pro vyučující ... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s testováním studentů na přítomnost SARS-CoV-2, platné od 24. 4. 2021 (24.4.2021)

Rektor VUT vydal dne 23. 4. 2021 Rozhodnutí č. 9/2021 Testování studentů na přítomnost SARS-CoV-2 , které nabyde účinnosti dne 24. 4. 2021. Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 7/2021 po zapracování Dodatku č. 3 Povinnosti při vstupu na území ČR stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR... Více

Dodatek č. 2 Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 14.4. 2021 (15.4.2021)

Rektor VUT vydal dne 14. 4. 2021 Dodatek č. 2 k Rozhodnutí č. 7/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2, plné znění Rozhodnutí č. 7/2021 tak nabylo účinnosti dne 14. 4. 2021. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 7/... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s testováním zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2, platné od 9. 3. 2021 (9.3.2021)

Rektor VUT vydal dne 5. 3. 2021 Rozhodnutí č. 8/2021 Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2 , které nabyde účinnosti dne 9. 3. 2021. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 8/2021Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty (9.3.2021)

Dne 9. 3. 2021 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které je účinné od 9. 3. 2021. Organizace a podmínky distanční výuky pro vyučující a studenty v BSP, MSP a DSP Podmínky provozu jednot... Více

Zaměstnanci VUT si mohou na Intraportále stáhnout potvrzení na cesty (1.3.2021)

Centrum výpočetních a informačních služeb VUT o víkendu naprogramovalo do Intraportálu VUT novou položku COVID , která je dostupná pod kartou Osobní. Zde si mohou zaměstnanci s trvalým bydlištěm mimo Brno-město stáhnout potřebné potvrzení na cesty do zaměstnání. I nadále platí pravidlo uplatň... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 25. 2. 2021 (24.2.2021)

Rektor VUT vydal dne 24. 2. 2021 Rozhodnutí č. 7/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 25. 2. 2021. Dodatek č.1. k Rozhodnutí č.7/2021 Informace z webu Ministerstva vnitra ČR ... Více

Informace pro studenty týkající se ubytování na kolejích (17.2.2021)

Vládní krizové opatření v současné době bohužel vysokoškolským kolejím zakazuje poskytovat ubytování studentům, kteří mají jiné bydliště na území České republiky a nevztahuje se na ně výjimka z bodu 1 krizového opatření vlády (účastní se zkoušek, individuální konzultace či praktické výuky ve ... Více

Vláda zpřísnila podmínky pro příjezd ze zahraničí (5.2.2021)

Vláda ČR před několika dny opět v souvislosti s epidemiologickou situací zpřísnila podmínky pro příjezd do ČR ze zahraničí. Nová opatření bohužel dopadnou i na zahraniční studenty VUT, vč. studentů ze sousedního Slovenska. Uvědomujeme si, jak nelehké je pro vás splnit všechny podmínky pro vs... Více

Aktualizace informací pro zahraniční studenty přijíždějící do ČR (4.1.2021)

Zahraniční studenti přijíždějící do ČR, a to i studenti ze Slovenska, kteří se zde plánují ubytovat (ať už na kolejích nebo v soukromí), musí dle ministerstva zdravotnictví předložit negativní test na koronavirus. Do doby předložení testu mají omezení volného pohybu. Slovensko nyní není na s... Více

Aktualizace Rozhodnutí děkana č. 15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (1.1.2021)

Dne 31. 12. 2020 děkan fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č.15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru . Prosím, věnujte pozornost nejen aktualizaci tohoto rozhodnutí, ale také aktualizaci jeho příloh, které upravují podmínky provozu j... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 30.12. 2020 (30.12.2020)

Rektor VUT vydal dne 30. 12. 2020 Rozhodnutí č. 13/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 30. 12. 2020.Více