Informace a opatření přijatá kvůli koronaviru

Rozhodnutí děkana č. 15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (12.10.2020)

Dne 12. 10. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které je účinné od 12. 10. 2020.Více

Vláda na dva týdny pro studenty zcela uzavírá vysoké školy (8.10.2020)

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. ... Více

Rozhodnutí děkana č.14/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (29.9.2020)

Dne 29. 9. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.14/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které je účinné od 29. 9. 2020.Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 28. 9. 2020 (28.9.2020)

Rektor VUT vydal dne 25. 9. 2020 Rozhodnutí č. 8/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 28. 9. 2020.Více

Pozor: Krajská hygiena zakazuje od zítřka osobní účast studentů na výuce (23.9.2020)

S platností od 23. září 2020 zakazuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje osobní přítomnost studentů na výuce . Toto opatření se týká všech vysokých škol v Brně, tedy i Vysokého učení technického v Brně. Už v pátek VUT informovalo o tom , že se maximum možných předmětů uskuteční ... Více

Rozhodnutí rektora VUT k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (18.9.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Rektor VUT vydal dne 18. 9. 2020 Rozhodnutí č. 7 k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2020/2021 , které nabylo účinnosti dne 18. 9. 2020. Rozhodnutí č. 7 k organizaci výuky v zimním semestru akademického rok... Více

Rozhodnutí děkana č.13/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (18.9.2020)

Dne 18. 9. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.13/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru, které je účinné od 21. 9. 2020.Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 14. září 2020 (14.9.2020)

Rektor VUT vydal dne 14. 9. 2020 Rozhodnutí č. 6 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru , které nabylo účinnosti dne 14. 9. 2020. Dopis rektora studentům s informacemi k novému semestru Dopis rektora zaměstnancům s informace k novému semestruVíce

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 1. září 2020 (1.9.2020)

Rektor VUT vydal dne 31. 8. 2020 Rozhodnutí v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru , které je nabývá účinnost dnes, 1. 9. 2020. Opatření pro studenty VUT v souvislosti s COVID-19 , Opatření pro zaměstnance VUT v souvislosti s COVID-19 .Více

ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 8/2020 Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty (1.6.2020)

Vydáno 1. 6. 2020 Vážení kolegové a studenti, věnujte, prosím, pozornost ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 8/2020 Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru. Konkrétní pokyny pro pobyt studentů a akademických pracovníků upravuje příloha č. 1 ro... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (27.5.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 27. 5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové ochranné opatření pro vstup cizinců do ČR. Vyplývá z něho, že pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem ve Slovenské ... Více

Rozhodnutí děkana č. 7/2020 - Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací (11.5.2020)

Vydáno 11. 5. 2020 Vážení studenti a kolegové, věnujte prosím pozornost ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 7/2020 , které upravuje pobyt pro zaměstnance a studenty v prostorách fakulty od dnešního dne, tj. od 11. 5. 2020. Dovolte mi shrnout nejdůležitější body z pohledu studenta: 1) Nadále je pre... Více

Rozhodnutí rektora částečně rozvolňující opatření (6.5.2020)

Vydáno 6. 5. 2020 S ohledem na aktuální vývoj situace, kdy dochází k postupnému rozvolňování vládních opatření, vydává rektor VUT následující Rozhodnutí rektora č. 2/2020, a to s účinností od 11. května 2020: Článek 1 Předmět úpravy Členové krizového štábu VUT a) Budou operativně dostupn... Více

Aktuální informace pro studenty VUT (4.5.2020)

Ministerstvo školství umožní   od pondělí 11. května 2020   účast na studiu všem vysokoškolským studentům bez ohledu na ročník, a to ve skupinách   maximálně 15 osob . Tento počet pro skupinu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a také praxi. Protože dle harmonogramu VUT u... Více

Rozhodnutí děkana č.6/2020: Aktualizace podmínek výuky (29.4.2020)

Vážení kolegové a studenti, věnujte, prosím, pozornost  Aktualizaci podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru (rozhodnutí děkana č. 6/2020) Věnujte, prosím, pozornost zejména příloze č. 2, která upravuje pobyt vyučujících a studentů v prostorách ... Více

Pokyn děkana č. 1/2020 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům v obtížné životní situaci (24.4.2020)

Vydáno 24. 4. 2020 Vážené studentky, vážení studenti, před malou chvílí jsem zveřejnil Pokyn č. 1/2020 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům v obtížné životní situaci. V případě náhlých negativních změn ve Vašem životě mě na základě tohoto pokynu můžete požádat o mimořádné ... Více

Změny výuky na VŠ vyplývající z usnesení Vlády ČR (24.4.2020)

Vydáno 24. 4.2020 V důsledku usnesení Vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona ... Více

Povolení individuálních aktivit spojených s výukou na VUT (24.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 24. 4. 2020 Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou od pondělí 27. 4. 2020 povoleny individuální studijní aktivity studentů vysokých škol všech ročníků ve skupinách čítajících maximálně 5 osob. Jedná se zejména o indivi... Více

Informace z MŠMT k pravidlům pro vstup na území ČR (21.4.2020)

Aktuální shrnutí o výjimkách ze zákazu volného pohybu osob z území ČR a pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních: Od 17. dubna 2020 byla upravena pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (bod 10 – Naléhavé mimořádné situace), která se týkají cest na území ČR a umožňuj... Více

Vstup do budov VUT od 20. 4. 2020 s prohlášením o zdravotním stavu (21.4.2020)

Vydáno 21. 4. 2020 Vážené studentky, Vážení studenti, předpokládám, že jste prostřednictvím Informačního systému VUT obdrželi zprávu uvedenou níže. Pro jistotu posílám také emailem, jako doplnění informací k elektronickému podepisování bezinfekčnosti: Na základě Rozhodnutí Minister... Více

Rozhodnutí děkana č. 4/2020: Aktualizace podmínek výuky (20.4.2020)

Vydáno 20. 4. 2020 Vážení kolegové a zejména studenti závěrečných ročníků, věnujte prosím pozornost Rozhodnutí děkana č. 4/2020 - Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru. Od dnešního dne bude studentům závěrečnýc... Více

Částečné zpřístupnění knihovny FA (20.4.2020)

Dle rozhodnutí vlády České republiky jsou nově povoleny individuální návštěvy knihoven a studoven pro studenty posledních ročníků za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury. Knihovna FA pro Vás bude přístupná vždy ve středu a ve čtvrtek v čase 9.00 – 12.00. O výpůjčky si předem zažádej... Více

Aktuální informace pro studenty VUT (17.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 16. 4. 2020 Povolení individuálních aktivit spojených s výukou pro studenty závěrečných ročníků Dle rozhodnutí vlády České republiky ze dne 14. 4. 2020 budou vysoké školy moci od pondělí 20. 4. 2020 provádět indiv... Více

Mimořádná opatření k časové struktuře výukové části akademického roku 2019/2020 (9.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 9. 4. 2020 Časová struktura výukové části letního semestru akademického roku 2019/2020 se upravuje takto: Dokončení prezenční výuky u předmětů, které nebylo možné učit v plném rozsahu distančně po dobu u... Více

Informace pro studenty ze zahraničí (1.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 1. 4. 2020 Vážené studentky, vážení studenti, v současné složité situaci související s epidemií koronaviru intenzivně řešíme průběh studia všech našich studentů a možnosti jeho pokračování, případně řádného ukončení. Nezapomí... Více

Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty architektury (31.3.2020)

Aktualizace k 31.3.2020 Vážení kolegové a studenti, chtěl bych na úvod jménem vedení fakulty poděkovat Vám všem za to, že se nám podařilo zvládnout přechod na nouzový režim a distanční formu výuky, byť si uvědomuji, že to není bez obtíží. Zároveň Vám chci poděkovat za trpělivost. I nám ... Více

Důležité informace ke studijní agendě (24.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizováno 24.3.2020 Vážené studentky, vážení studenti, všichni nyní čelíme situaci, s jakou jsme se dosud nikdy nesetkali. Téměř celá Evropa, a spolu s ní i Česká republika, žije v nouzovém stavu, který se promítá do všech as... Více

Důležité informace k ubytování na kolejích VUT (17.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 17. 3. 2020 Studenti, kteří se z kolejí VUT neodhlásili a nadále je využívají, se řídí uzavřenou smlouvou o ubytování a kolejním řádem. Na jejich situaci (alespoň ohledně bydlení na kolejích) se nic nemění. Prosíme pouze o souč... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (14.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 14. 3. 2020 Dne 13. března 2020 bylo na základě vydaného rozhodnutí č. 1/2020 doporučeno studentům a zaměstnancům, kteří se nacházejí v zahraničí, aby se vrátili ze svých zahraničních pobytů zpět do ČR. V případě Erasmus+ mob... Více

ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 2/2020: Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru (14.3.2020)

Vydáno 14.3.2020  ČLÁNEK I. Předmět a účel rozhodnutí  1. Na základě mimořádných opatření ze strany vlády ČR a Rozhodnutí č. 1/2020 rektora VUT dochází k úpravě formy výuky, provozu FA VUT a pracovní doby zaměstnanců a to formou „homeoffice“ do odvolání. Cílem FA VUT je ochránit... Více

Rozhodnutí č. 1/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru (13.3.2020)

Rozhodnutí rektora č. 1/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru Vydáno 13.3.2020 Článek 1 Předmět úpravy 1. Členové krizového štábu VUT a) Budou operativně dostupní a připraveni k účasti na svolaných jednáních krizového štábu b) Zajistí spolehlivý a ověřovaný přeno... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (12.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 12. 3. 2020 Osobní přítomnost studentů v objektech fakult a ústavů VUT v souvislosti s jejich studiem je v současné době zakázána do 12. 4. 2020. Studijní administrativa bude vyřizována výhradně elektronicky, nebo poštou. Nově... Více

Prezenční výuka na VUT je od 11. března 2020 do odvolání zrušena (10.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 10. 3. 2020 S účinností od 11. března 2020 zakazuje Ministerstvo zdravotnictví: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/200... Více

Zrušení prezenční výuky na FA (10.3.2020)

Vydáno 10.3.2020 Vážení studenti, na základu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a rozhodnutí rektora Vysokého učení technického v Brně ruší Fakulta architektury VUT od 11. března 2020 prezenční výuku. Od zítřejšího dne tedy platí zákaz shromažďovat se ve výukových prostor... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (4.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Vydáno 4.3.2020 Rektor Vysokého učení technického v Brně doporučuje pracovníkům univerzity a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru, způsobující nemoc COVID-19, nebo se dostanou do přímého kontaktu... Více