Časový plán akademického roku

Časový plán studia v akademickém roce 2018/2019 [.pdf]
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: