PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2017

8 listopadu 2017, A118, doprovodná výstava 6–10 listopadu v galerii MINI, FA VUT v Brně


Vědeckovýzkumné sympozium doktorského studia v oborech architektura a urbanismus, uspořádané 8. listopadu 2017 Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně bylo setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Sympozium doprovázela v době 3.–10. listopadu 2017 výstava konferenčních posterů. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní ročník konference navázal na předchozí ročník pořádaný v roce 2016 na FA VUT v Brně.

Vědecký výbor / Scientific Committee
Ing. arch. Roman Čerbák (NPÚ Brno)
Ing. arch. Mojmír Hudec (Ateliér Elam)
Ing. arch. Vladimír Pacek (K4 a.s.)
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (FA VUT Brno)
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (FA VUT Brno)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. (FA VUT Brno)

The doctoral symposium will take place at the Faculty of Architecture, Brno University of Technology in November in order to support the discussion platform for our PhD students. While our focus is on people and the spaces in which they live, the variety of urban and architectural topics that will be discussed provides intersections and overlaps into a number of related research fields. The workshop is an opportunity for scientific exploration, where new perspectives will be compared with the students’ own research and practice.

Sborník obsahující 14 úplných textů recenzovaných konferenčních příspěvků je zveřejněn v Digitální knihovně VUT v Brně prostřednictvím Open Access a je indexován v databázích Google Scholar a OpenDOAR.


Program PhD Research sympozia 2017 [.PDF]POTENCIÁL VYUŽITÍ OTEVŘENÝCH DAT V MĚSTSKÉM PLÁNOVÁNÍ

Ing. arch. Eva Horáková

 


BROWNFIELDS A MĚSTO

Ing. arch. Adéla Chroboczková

 


ELASTICITA JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR PŘIROZENÉ OBNOVY SÍDELNÍ STRUKTURY

Ing. arch. Barbora Jenčková

 


VLIV VEŘEJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Ing. arch. Tereza Ježková

 


POP-UP: AKTIVACE NEVYUŽÍVANÝCH PROSTORŮ

Ing. arch. et Bc. Marie Joja

 


VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KVALITĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Ing. arch. Pavla Kilnarová

 


VÝRAZOVÉ PRVKY SOUČASNÉ ARCHITEKTURY

Ing. arch. Iveta Kokolia Křížová

 


VENKOVSKÉ OSÍDLENÍ A JEHO TRANSFORMACE NA PŘÍKLADU MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD A JEJICH PODHŮŘÍ

Ing. arch. Jan Kraut

 


KONSTRUKCE A ARCHITEKTONICKÝ PROSTOR

Ing. arch. Daniel Kuda

 


PRIESTOR PRE KREATIVITU: VYUŽITIE PRÁZDNYCH PRIESTOROV PRE KREATÍVNY PRIEMYSEL

Ing. arch. Andrea Leitmannová

 


VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Ing. arch. Igor Serenčko

 


ŽELEZNICE: ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI PRO ARCHITEKTURU

Ing. arch. Kristýna Smržová

 


ROZBOR TŘÍ OBYTNÝCH SOUBORŮ VE MĚSTĚ VÍDEŇ

Ing. arch. Jana Matyášová Šotnarová

 


GEOPROSTOROVÁ ANALÝZA VELETRŽNÍCH AREÁLŮ

Ing. arch. Lenka Štěpánková

 


ROZDÍLNÉ PŘÍSTUPY STÁTŮ K HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Ing. arch. Nina Ličková