BUT  |  CESA  |  E-mail  |  Intranet  |  Facebook  |  Students' WWW  |  Česká verze
Scientific council


Chairman
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Internal members
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

External members
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
doc. Ing. Karel Tuza, CSc.
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Ing. arch. Martin Zedníček

© Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Porici 273/5, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 146 623, Fax: +420 541 146 673, E-mail: