BUT  |  CESA  |  E-mail  |  Intranet  |  Facebook  |  Students' WWW  |  Česká verze
Advisory boards


Dean's council
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
Ing. arch. Jiří Kratochvíl
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
Mgr. Filip Havlíček
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Mgr. Dita Havlová
Study programmes council
BSP:
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - chairman
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Bc. David Helešic
Ing. arch. Jan Hora
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Ing. Michal Palaščák
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

MSP:
doc. Ing. arch. Josef Kiszka - chairman
Bc. Linda Boušková
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Information System council
Ing. arch. Jan Kratochvíl - chairman
Ing. arch. Jan Foretník
Ing. Rostislav Košťál
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Gallery board
MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - curator
Ing. arch. Nicol Galeová
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D
Professional board for Architecture
interní členové:
doc. ing. arch. Josef Hrabec, CSc. - chairman
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

externí členové:
prof. Ing. Jiří Damec, CSc. – vedoucí ústavů zahradní a krajinářské architektury zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. – vedoucí Ústavu ekologické a experimentální architektury na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Ing. arch. Martin Zedníček – vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna
Professional board for Urban planning
interní členové:
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. - chairman
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové:
Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc. – Oddělení informací o územním rozvoji Ústavu územního rozvoje Brno
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
doc. Ing. arch. Jiří Löw – autorizovaný architekt a projektant územních systémů ekologické stability
Library council
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - chairman
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
© Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Porici 273/5, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 146 623, Fax: +420 541 146 673, E-mail: